01. Tiranë

Millennium International
Rr:Murat Toptani,
Kinema Millennium
Tirana, Albania
Për rezervime dhe info:
Tel: 04 22 53 654 / 22 53 655
email: info@kinemamillennium.com